Standpunten

De standpunten van de PvdA nu, zijn de standpunten van de VVD tien, twintig jaar geleden. Alle politieke partijen van links zijn naar het midden opgeschoven.”
Ed Nijpels, oud-politicus VVD

De SP is geen Coca Cola maar Red Bull. Echt anders.”
Tiny Cox, politicus, SP

Vanuit mijn achtergrond past dat je niet gelooft dat de meerderheid altijd gelijk heeft
Kees van der Staaij, SGP