KIES JE PARTIJ.NL

KIES JE PARTIJ.NL

JONGEREN WILLEN 3 DINGEN

De klimaattop 2022 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh heeft nog eens glashelder gemaakt dat het de oudere generaties zijn die onbekommerd aan de politieke knoppen draaien. Ja tuurlijk, jongeren en jongerenorganisaties waren uitgenodigd maar dat was meer voor de bühne. De echte beslissingen over zoiets als klimaatmaatregelen worden genomen door mensen …

Schrijf mee

We zoeken (jonge) mensen die af en toe een bijdrage in de vorm van een blog of post op de socials willen leveren. Heb je interesse om mee te doen aan het publieke debat over politiek en politieke partijen? Of wil je schrijfervaring op doen? Meld je dan aan via …

Links & Rechts, wat zijn de verschillen?

Over het precieze ontstaan van de politieke termen links en rechts bestaan verschillende verklaringen, hoewel er overeenstemming is dat het ontstaan dateert uit de tijd van de Franse Revolutie waarbij in de Franse Staten-Generaal een ruimtelijke opdeling ontstond waarbij voorstanders van het behoud van de oude machtsverhoudingen zich aan de rechterzijde bevonden en de …