KIES JE PARTIJ.NL

50Plus

Website

50PLUS legt daarin vanzelfsprekend de nadruk op 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd. Zij hebben allereden om hun toekomst met nog een keer een kabinet zonder 50PLUS met angst en beven tegemoet te zien. Hieronder de vijf eerste speerpunten. Voor een totaaloverzicht, klik hier voor het verkiezingsprogramma.

1. AOW

• AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen.
• Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd.
• Koopkracht ouderen wordt na jarenlang inleveren hersteld.
• Structurele verhoging van de welvaartsvaste AOW.
• Geen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden.
• Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden.

2. Pensioenen

• Handen af van het huidige pensioenstelsel; één van de beste ter wereld.
• Solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling in het stelsel behouden.
• Rekenrente vast op 4% of op basis van gerealiseerd rendement.
• 50PLUS pikt pensioenkortingen niet.
• Het pensioen is uitgesteld loon, geen financieel product.
• Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen is en blijft mogelijk.
• Pensioenfondsen moeten openheid van zaken geven over hun kosten.
• Europa moet van onze pensioenen afblijven.

3. Werk en werkloosheid

• Ontlasten van de werkgever door beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds.
• Er komt een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.
• 50-plussers worden serieus genomen bij sollicitaties. Ze zijn ervaren en niet extra duur of minder productief. Daarom kunnen extra vrije dagen voor senioren afgeschaft worden.
• De overheid moet het goede voorbeeld geven door 45-plussers volop kansen te geven.

4. Vrijwilligers

• Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar de inzet van vrijwilligers mag niet leiden tot banenverlies/verdringing. Vrijwilligersvergoedingen blijven tot een maximumbedrag onbelast.
• Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
• Verklaring omtrent gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk is gratis aan te vragen.

5. Uitkeringen

• Uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ) blijven onaangetast, toegankelijk en lopen door tot de pensioengerechtigde leeftijd. De IOW blijft ook na 2020 bestaan.
• Het wettelijk minimumloon elk jaar indexeren, waardoor ook de daaraan gekoppelde uitkeringen geïndexeerd worden.

Lees meer over de partij 50plus op de website 50pluspartij

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.