JONGEREN WILLEN 3 DINGEN

De klimaattop 2022 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh heeft nog eens glashelder gemaakt dat het de oudere generaties zijn die onbekommerd aan de politieke knoppen draaien. Ja tuurlijk, jongeren en jongerenorganisaties waren uitgenodigd maar dat was meer voor de bühne. De echte beslissingen over zoiets als klimaatmaatregelen worden genomen door mensen …

Schrijf mee

We zoeken (jonge) mensen die af en toe een bijdrage in de vorm van een blog of post op de socials willen leveren. Heb je interesse om mee te doen aan het publieke debat over politiek en politieke partijen? Of wil je schrijfervaring op doen? Meld je dan aan via …

850.000 jongeren mogen voor het eerst stemmen

Een nieuwe generatie kan vandaag naar de stembus. Dat is 6,6 procent van alle kiesgerechtigde Nederlanders. In totaal vormen tieners en twintigers zo’n 20 procent van het electoraat, minder dan de 24,5 procent die de Nederlandse 65-plussers vertegenwoordigen. Jongeren zijn matige stemmers, zo laat het Nationall Kiezersonderzoek zien. In 2012 …