JONGEREN WILLEN 3 DINGEN

De klimaattop 2022 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh heeft nog eens glashelder gemaakt dat het de oudere generaties zijn die onbekommerd aan de politieke knoppen draaien. Ja tuurlijk, jongeren en jongerenorganisaties waren uitgenodigd maar dat was meer voor de bühne. De echte beslissingen over zoiets als klimaatmaatregelen worden genomen door mensen …