KIES JE PARTIJ.NL

CDA

Website

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.
Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

 

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

Vind hier het verkiezingsprogramma. 

Mooi om vandaag met mijn oude eenheid Korps Rijdende Artillerie op #Veteranendag mee te lopen.
Bijgepraat met oude bekenden en langs het defileerpunt van de Koning gemarcheerd. Deze dag herinnert ons ook eraan dat vrede en veiligheid geen rustig bezig zijn.

4

Vandaag is het Veteranendag. Op deze dag willen wij graag onze dank uitspreken naar alle veteranen die zich voor Nederland hebben ingezet.

#veteranendag #Veteranendag2022

Vandaag werden vijf Tsjechoslowaakse militairen die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 overleden, begraven in Bergen op Zoom. Deze helden brachten tijdens WOII het hoogste offer voor onze vrijheid. Het herinnert ons eraan dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn.[1/3]

4

Hoe kan het dat in tijden van grote arbeidsmarktkrapte bijvoorbeeld 50plussers en mensen wat langer in de WW er niet tussen komen?

➡️ Er zijn vooroordelen te slechten!

Werkgevers gezocht die verder kijken en kansen geven! ⤵️
#vragenuurtje #openhiring

Juist daar waar vrede en veiligheid in het geding zijn, moeten wij opstaan. Niks doen is geen optie!

Lees hier mijn reactie op het voorstel van de @EU_Commission om Oekraïne 🇺🇦 kandidaat-lid te maken:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/amhaouch-advies-kandidaat-lidmaatschap-oekraine-verdient-steun

Load More...