KIES JE PARTIJ.NL

CDA

Website

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.
Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

 

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

Vind hier het verkiezingsprogramma. 

CDA wethouders @SvendeLangen en @bredemeijer en de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag slaan de handen ineen om de Grand Départ naar Nederland te halen. #SamenSterkerDoorSport

Tijdens het gesprek met de heer Tjeenk Willink heb ik aandacht gevraagd voor het onderling vertrouwen tussen politieke partijen, de Haagse bestuurscultuur en het herstellen van vertrouwen in de relatie van burger en overheid. #CDA

Lees mijn brief hier. ⤵️

2

De eerste projecten van het Nationaal Groeifonds zijn gepresenteerd waarmee we investeren in de economie en innovatie.

''Zodat ook de volgende generaties zullen profiteren van goede gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs en al die zaken die zo belangrijk zijn.'' - @WBHoekstra

Vandaag kiest de Tweede Kamer haar voorzitter. Een ontzettend belangrijke rol in onze democratie.

Het CDA wil een Kamervoorzitter die de positie van het parlement en haar controlerende taak richting de regering bewaakt. #voorzitterschap #TK

Het is van groot belang dat er een informateur wordt aangesteld met voldoende afstand tot de politiek.

''Dit gaat over het herstellen van vertrouwen en kijken hoe we met elkaar verder moeten.'' - @WBHoekstra

#Formatie2021

Load More...