KIES JE PARTIJ.NL

D66

Website

D66 heeft drie pijlers: Goede zorg, goed onderwijs en goed werk. Lees hier het verkorte verkiezingsprogramma.

Goed werk

Werken moet altijd lonen. Daarom wil D66 de belasting op inkomen en werk met 10 miljard euro verlagen. Hiervan profiteren vooral mensen met lage en middeninkomens. Maar werken gaat voor iedereen meer lonen.

Zo voeren we een werkbonus van 500 euro in voor alle werknemers. Ook verlagen we de tarieven in de tweede en vierde schijf van de inkomstenbelasting en we verhogen de arbeidskorting en de belastingvoordelen voor werkende ouders.
Veel te veel mensen in Nederland werken op basis van een tijdelijk contract zonder zekerheden. Met name jongeren en lager opgeleiden zijn hiervan de dupe. D66 wil dat een contract voor onbepaalde tijd voor iedereen bereikbaar wordt.

Goede zorg

Iedereen hoopt op een mooie oude dag. In goede gezondheid en met vrienden en familie dichtbij. Voor veel mensen hoort zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen daarbij. In je eigen huis; met je eigen vertrouwde spullen en herinneringen.

Die wens moeten we koesteren. Daarom moet het makkelijker worden om langer thuis te blijven wonen. D66 komt met een nationaal plan “langer zelfstandig thuis”, om dat mogelijk te maken. Dat is onze afspraak met de ouderen en mantelzorgers van Nederland.

Wanneer thuis blijven wonen echt niet meer kan, dan is alleen de beste zorg goed genoeg. D66 zorgt voor duizenden extra verpleegkundigen. We gaan nieuwe verpleegkundigen opleiden en meer mensen omscholen voor het zware werk. Die nieuwe handen moeten aan het bed staan. Niet achter de administratie en de boekhouding.

Goed onderwijs

Wie je bent of waar je vandaan komt mag niet bepalend zijn voor wie je later wordt. D66 vindt dat elk kind recht heeft op een goede start. Daarom investeren wij 4,5 miljard euro voor het allerbeste onderwijs.

Goed onderwijs valt of staat met voldoende aandacht op school. Een leraar moet de ruimte hebben om kinderen vaker een op een te helpen. Daarom investeren we in kleine klassen van niet meer dan 24 leerlingen. En we geven het onderwijs terug aan de leraar. We geven leraren meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen om steeds beter te worden in hun vak.

Doorstromen, stapelen en op latere leeftijd terugkeren naar het onderwijs moeten eenvoudig zijn en gestimuleerd worden. Studenten moeten de ruimte krijgen om een extra vak te volgen of stage te lopen in een andere stad. Daarom willen wij dat de OV-studentenkaart zeven dagen per week geldig wordt. En voor een tweede studie betaalt een student evenveel collegegeld als voor de eerste studie.

Onze zorg dreigt vast te lopen. Hoe ouder we worden, hoe meer zorg we nodig hebben. Tegen die vraag valt lastig op te benen.

@ministerVWS Ernst Kuipers ging de politiek in om de zorg toekomstbestendig te maken. Met het zorgakkoord zet hij nu een belangrijke stap!

Er is veel meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt. Boeren willen dat de natuur blijft bestaan, stedelingen willen goede toekomst voor boeren!

We moeten onszelf geen schijntegenstelling aanpraten. Wel duidelijke opdracht aan de politiek: maak keuzes! https://www.ad.nl/binnenland/zo-ziet-de-kloof-tussen-stad-platteland-en-politiek-er-in-ons-land-uit~aaca9807/

De huisartsen stemmen, als laatste partij, toch in met het zorgakkoord. Een stap in de goede richting, maar hoe toekomstbestendig is de zorg? Zo zijn er grote zorgen over het nijpende medicijntekort. @ministerVWS Kuipers vertelt bij #Op1 wat het zorgakkoord gaat betekenen. #WNL

Studenten willen gewoon studeren en geen langdurige stress ervaren over huisvesting.

De bouw van studentenwoningen moet sneller! In #Amstelveen bijvoorbeeld kunnen 2500 woningen worden gerealiseerd. Maar vanwege Schiphol lukt dit niet.

D66 kiest voor #studenten ipv vliegtuigen!

Steeds meer jongeren in Nederland trekken de Holocaust in twijfel. Dat is enorm kwalijk en schadelijk, vertelt @Ahammelburg bij Jinek.

Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat we ons uit blijven spreken. Spreek jij je ook uit?

Load More