KIES JE PARTIJ.NL

DENK

Website

Een nieuwe beweging met een nieuwe benadering (van de website DENK)

Wij staan voor het belang van Nederland en de belangen van alle inwoners van Nederland. Daarbij zien wij bewust alle kleuren die Nederland rijk is.
Wij zullen openlijk opkomen voor de belangen van groepen mensen die worden onderdrukt en het afgelopen decennium zijn vervreemd van hun eigen land in hun eigen land. Wij willen dat mensen trots kunnen zijn op hun afkomst, want trots zijn op je afkomst is een sym- bool van erkenning en waardering van je roots. Of je ouders nou uit Agadir komen of Amsterdam, Purmerend of Paramaribo, Karaman of Kampen, wij vinden het prima! Wees er trots op en draag het uit.

Wij gaan tegen de tijdsgeest in, omdat wij vinden dat er weer balans

Wij streven ernaar de kloof tussen politiek en burger te dichten, de verschillende werkelijkheden aan elkaar te verbinden en een stem te geven aan mensen die zich niet voelen gehoord in de politiek. Dat doen wij door creatief te zijn, lef te tonen en te luisteren naar mensen zelf.

Wij voelen verantwoordelijkheid voor de samenleving en daarom de verantwoordelijkheid om de nieuwe beweging te laten slagen. Wij zijn daarbij gesterkt in de vele positieve reacties die wij hebben gekregen en waar wij uit hebben geput voor dit manifest.

moet komen in Nederland. DENK staat voor:

1. Een verdraagzame samenleving waarin wij elkaar accepteren
2. Een sociale samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar
3. Een lerende samenleving waarin wij ieders talent benutten
4. Een duurzame samenleving waarin wij omkijken naar onze omgeving
5. Een rechtvaardige samenleving, die internationaal rechtvaardigheid bevordert

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.