Je zou bijna VOLT vergeten

Je zou bijna VOLT vergeten

In de strijd om de kiezer maar ook om media-aandacht komt VOLT maar karig voor het voetlicht. Is het bescheidenheid of wordt VOLT weinig serieus genomen? Een stem op VOLT is kiezen voor….ja voor wat eigenlijk? Wij lazen de standpunten, hieronder hun 5 + 1 uitdagingen zoals ze dat verwoorden.

Klimaatverandering, veiligheid en migratie houden zich niet aan grenzen.

En de oplossingen hiervoor ook niet. Volt heeft de visie dat de grote problemen van vandaag alleen opgelost kunnen worden door meer Europese samenwerking. De politiek is blijven hangen in oplossingen van de vorige eeuw. Maar wij kijken naar realistische, sociale en duurzame oplossingen van de 21e eeuw. Volt ziet hiervoor zes uitdagingen.

5+1 Uitdagingen

  1. Slimme overheid: onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.
  2. Economische renaissance: de Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.
  3. Sociale gelijkheid: iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.
  4. Wereldwijde balans: Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.
  5. Kracht bij de burger: mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij alleen verkiezingen.

+1. EU-hervorming: wij houden van de EU – maar er is altijd ruimte voor verbetering

VOLT is dus een uitgesproken pro-Europa partij. Meer weten over VOLT en de idealen, zie hun website