JONGEREN WILLEN 3 DINGEN

JONGEREN WILLEN 3 DINGEN

De klimaattop 2022 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh heeft nog eens glashelder gemaakt dat het de oudere generaties zijn die onbekommerd aan de politieke knoppen draaien. Ja tuurlijk, jongeren en jongerenorganisaties waren uitgenodigd maar dat was meer voor de bühne. De echte beslissingen over zoiets als klimaatmaatregelen worden genomen door mensen die de gevolgen van opwarming van de aarde niet meer gaan meemaken. Een uitgekleed slotakkoord tot teleurstelling van vele jongeren. Jongeren en politiek gaat dat nog wel en wat willen jongeren?

Uit onderzoek van CBS blijkt zelfs dat slechts 4 op de 10 jongeren tussen 15 en 25 jaar interesse heeft in politiek. Interesse genoeg dus maar kunnen ze de 3 i’s nu bereiken? Inspraak Invloed en Impact

Inspraak

Ook blijkt uit onderzoek van CBS dat de jongeren die wél begaan zijn met allerlei maatschappelijke vraagstukken juist voor meer inspraak pleiten bij besluitvorming door de overheid. Zij willen met hun jongerenorganisaties vooral serieus genomen worden en mee kunnen praten op politiek niveau. Het vergt een nieuwe, frisse aanpak van tweerichtingsverkeer, waarbij jongeren hun eigen verhaal kunnen doen. Want bijna iedere leerling of student heeft een duidelijke mening over maatschappelijke vraagstukken die hen aangaan zoals het klimaat, werkgelegenheid, asielbeleid en discriminatie. Om jongeren mee te laten praten over belangrijke vraagstukken ontstaan er steeds meer initiatieven vanuit overheid en gemeenten. Zo pleitte Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (nu Defensie) voor de installatie van een Jongerenparlement in Den Haag, met als doel de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten en hen een stem te geven in de democratie. Helaas blijft het bij plannen maken.

Invloed

Een dergelijk Jongerenparlement lijkt een goed idee, want het tweede dat jongeren willen is invloed op belangrijke beslissingen. Bijna iedere politieke partij in Nederland heeft een jongerenorganisatie, met leden tussen de 14 en 27 jaar. En flink wat organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij Coalitie-Y om zo structurele jongerenparticipatie bij de overheid op de kaart te zetten. Deze jongerenorganisaties laten via social media kanalen van zich horen en nodigen jongeren uit om mee te praten. Om ook zelf invloed te hebben kun je je aansluiten bij de jongerenafdeling van een politieke partij naar je keuze. Maar ja, welke partij past dan bij je? Je zou eens kijken op de jongerenpartijwijzer.nl

Impact

Impact maken wie wil dat niet? Een goede manier om echt impact te hebben, is je aansluiten bij een jongerenorganisatie, een politieke partij en je te scholen in bv debatteren. Op de website www.debatunie.nl/debatstellingen vind je allerlei stellingen over maatschappelijke kwesties die je aan het denken zetten en je misschien inspireren om impact te maken. Ook op www.schooldebatteren.nl staan verschillende voorbeelden die je kan gebruiken. Impact maken en niet aan de zijlijn staan dat is wat nodig is voor verandering en impact.

Hopelijk zet deze blog je aan het denken en heb je vragen: stuur een berichtje via insta, mail of tweet.