Nieuwe kid in town: BIJ1. Wat willen zij?

Nieuwe kid in town: BIJ1. Wat willen zij?

Gaat BIJ1 een zetel halen?

Een historisch aantal nieuwe partijen doet mee met de aanstaande Kamerverkiezingen. Het is dringen op de kieslijst. Eén van de partijen die graag een zetel wil is de partij BIJ1 onder aanvoering van Sylvana Simons. Hoe schatten zij hun kansen in en wat zijn hun standpunten? We vroegen het aan ze en ontvingen keurig antwoord.

Waar gaan jullie voor? Wat zijn de belangrijkste punten waarmee jullie de kiezers willen overtuigen om te stemmen op BIJ1?

“Ten eerste, BIJ1 staat voor een gelijkwaardig Nederland waarin alle
Nederlanders gelijke rechten en kansen hebben. Zo staan wij voor
verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Er
vindt op institutioneel niveau helaas nog te vaak racisme en
discriminatie plaats. Dit zorgt ervoor dat menselijke idealen zoals
‘gelijkwaardigheid’ en ‘solidariteit’ nog te vaak in de steek worden
gelaten, zoals bijvoorbeeld in het schandaal rondom de toeslagen. Een
ieder in Nederland verdient het om gelijkwaardig behandeld te worden. De
demonstraties van afgelopen zomer toonden aan bij hoeveel mensen de maat
al tijden vol is. BIJ1 geeft al deze mensen een platform en staat al
jaren voor dit geluid, waar andere partijen nu slechts mondjesmaat
aansluiten.

Ten tweede begrijpt BIJ1 dat er een grote behoefte is aan een eerlijk en
radicaal klimaatbeleid. Wij hebben daarom 10 kernpunten opgesteld die
zullen bijdragen aan radicale systeemverandering. De nadruk ligt hier op
het vinden van rechtvaardige klimaatoplossingen. Landen die economisch
worden uitgebuit ondervinden namelijk als eerste de gevolgen van de
klimaatcrisis, zoals zij helaas vaker het eerste slachtoffer zijn van
internationale noodsituaties. Klimaatrechtvaardigheid bestaat in onze
ogen daarom niet zonder het bestrijden van dergelijk klimaatracisme.
Geen andere partij richt haar pijlen zo duidelijk op deze kernpunten.
Ook is BIJ1 één van de weinige partijen die de wetenschap hierin actief
blijft volgen. Zo zijn we niet blijven steken op het inmiddels
achterhaalde idee dat klimaatneutraal in 2050 voldoende gaat zijn. Dat
is niet zo. Daarom maken wij ons hard voor een radicale omslag die deze
doelen in 2030 al kan en moet behalen.

Ten derde staat BIJ1 ook voor zaken die de Nederlander écht aangaat.
Zoals het verhogen van het minimumloon naar 14 euro, het verhogen van de
bijstand en AOW, het voorkomen van stagediscriminatie, het instellen van
een 30-urige werkweek, het gratis maken van kinderopvang, het afschaffen
van de participatiewet, een einde maken aan loon- en
inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen en het verbeteren van de
reputatie en rechtspositie van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Dit is
slechts een greep uit ons partijprogramma, maar het laat wel goed zien
dat BIJ1 staat voor oprechte gelijkwaardigheid en solidariteit. En om
die redenen verwachten wij zeker zetels te behalen.


Als allerlaatste is onze beweging ontzettend gegroeid in de afgelopen
periode. Zo zijn we hard op weg naar de 3.000 leden en hebben we al meer
dan 100.000 euro aan donaties opgehaald. Belangrijk om daarbij te
vermelden dat de gemiddelde donatie minder dan 30 euro is, en geen grote
bedrijven of instituten mogen bijdragen. Op deze manier zien we steeds
meer dat niet alleen onze partij, maar ons geluid en onze beweging
steeds breder worden gedragen.