KIES JE PARTIJ.NL

Partij voor de Dieren

Website

Op 28 oktober 2002 is de oprichtingakte getekend die de Partij voor de Dieren van een noodzakelijke droom omvormde tot een politieke realiteit. Een groep dierenbeschermers die actief was in maatschappelijke bewegingen die politiek en maatschappij beïnvloeden om diervriendelijker te leven, besloot dat de grens was bereikt toen het kabinet Balkenende I een groot aantal diervriendelijke regels terugdraaide. Regels en wetgeving waarvoor jaren was gestreden en die slechts minimale verbeteringen met zich meebrachten werden van tafel geveegd.
De betrokkenheid van politici bij dierenwelzijn en dierenrechten was nihil en deze onderwerpen werden onvoldoende voor het voetlicht gebracht door zittende politieke partijen. De manier waarop het eerste kabinet Balkenende diervriendelijke maatregelen van tafel veegde was de druppel. Er moest een partij komen die dierenrechten- en welzijn tot hoofdthema maakte om echt iets te veranderen. De oprichting van de Partij voor de Dieren was een feit.

Inmiddels is de partij uitgegroeid tot de belangrijkste dierenrechtenbeweging van Nederland met vertegenwoordiging in het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten in tien provincies met 18 Statenleden, in acht waterschappen met 15 leden in het algemeen bestuur en in 12 gemeenteraadsfracties. De beweging is uitgebreid met een jongerenvereniging en een wetenschappelijk bureau.

Door hieronder op de betreffende vakken te gaan staan met de muis vindt u meer informatie over de verschillende verenigingen, stichtingen en onderdelen. Soms heeft u de mogelijkheid om door te klikken, bijvoorbeeld naar de eigen website van de jongerenvereniging. De statuten van de Partij voor de Dieren vindt u hier. Het huishoudelijk reglement vindt u via deze link.

De Partij voor de Dieren heeft een beroepscommissie waar leden zich toe kunnen wenden indien hen het lidmaatschap ontzegd is door het partijbestuur. De beroepscommissie doet dan een uitspraak over dit besluit en indien zij het besluit ongegrond verklaart, verwijst de commissie de kwestie terug naar het partijbestuur.

Meer over de standpunten van de PvdD vindt u hier.

De Staat verloor een rechtszaak van omwonenden van veehouderijen die volgens de rechter onvoldoende beschermd worden tegen stank. Zembla maakte over die problematiek twee uitzendingen. Kamerlid @estherouwehand vroeg premier Rutte donderdag te reageren op de uitspraak. (1/4)

Het kabinet wil draagvlak creëren voor de aanpak van de stikstofcrisis. Wie draagvlak wil, laat zien wat er met de dieren in onze veehouderij gebeurt.

#algemenebeschouwing #APB2022 @estherouwehand

"Het is niet ingewikkeld. Laten we afspreken dat ongesneden groente naar 0 procent btw gaan"

Maar Rutte vindt het toch nog steeds wel ingewikkeld 🤦‍♀️

#algemenepolitiekebeschouwingen #APB2022 @estherouwehand

Heerlijk Mark Rutte denkt even @estherouwehand af te kunnen wimpelen! Nou vergeet het maar 💚 #algemenepolitiekebeschouwingen #PvdD
@PartijvdDieren
#AlgemeneBeschouwingen

.@estherouwehand: 'nog even over het vorige punt, van onze leefomgeving, de aarde die in brand staat enzo, waar de minister-president in 10 minuten van af wilde zijn...'

#politiekebeschouwingen in tijden van klimaat- en natuurcrisis 🌍🔥💔
@PartijvdDieren

Load More