KIES JE PARTIJ.NL

Partij voor de Dieren

Website

Op 28 oktober 2002 is de oprichtingakte getekend die de Partij voor de Dieren van een noodzakelijke droom omvormde tot een politieke realiteit. Een groep dierenbeschermers die actief was in maatschappelijke bewegingen die politiek en maatschappij beïnvloeden om diervriendelijker te leven, besloot dat de grens was bereikt toen het kabinet Balkenende I een groot aantal diervriendelijke regels terugdraaide. Regels en wetgeving waarvoor jaren was gestreden en die slechts minimale verbeteringen met zich meebrachten werden van tafel geveegd.
De betrokkenheid van politici bij dierenwelzijn en dierenrechten was nihil en deze onderwerpen werden onvoldoende voor het voetlicht gebracht door zittende politieke partijen. De manier waarop het eerste kabinet Balkenende diervriendelijke maatregelen van tafel veegde was de druppel. Er moest een partij komen die dierenrechten- en welzijn tot hoofdthema maakte om echt iets te veranderen. De oprichting van de Partij voor de Dieren was een feit.

Inmiddels is de partij uitgegroeid tot de belangrijkste dierenrechtenbeweging van Nederland met vertegenwoordiging in het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten in tien provincies met 18 Statenleden, in acht waterschappen met 15 leden in het algemeen bestuur en in 12 gemeenteraadsfracties. De beweging is uitgebreid met een jongerenvereniging en een wetenschappelijk bureau.

Door hieronder op de betreffende vakken te gaan staan met de muis vindt u meer informatie over de verschillende verenigingen, stichtingen en onderdelen. Soms heeft u de mogelijkheid om door te klikken, bijvoorbeeld naar de eigen website van de jongerenvereniging. De statuten van de Partij voor de Dieren vindt u hier. Het huishoudelijk reglement vindt u via deze link.

De Partij voor de Dieren heeft een beroepscommissie waar leden zich toe kunnen wenden indien hen het lidmaatschap ontzegd is door het partijbestuur. De beroepscommissie doet dan een uitspraak over dit besluit en indien zij het besluit ongegrond verklaart, verwijst de commissie de kwestie terug naar het partijbestuur.

Meer over de standpunten van de PvdD vindt u hier.

'We hebben één aarde, daar moeten we het mee doen. Dat moet het uitgangspunt zijn voor de inrichting van onze economie' ✊
Luister vandaag, op Earth Overshoot Day, dit interview bij @BNR met @estherouwehand terug https://youtu.be/r1t4zexct_Q #EarthOvershootDay

Het is Earth Overshoot Day, de dag dat we alle grondstoffen die de aarde biedt opgebruikt hebben. Vanaf vandaag leven we op de pof, ten koste van toekomstige generaties. We moeten snel naar een economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft #EarthOvershootDay 🌍

🍴 Wat heeft eten te maken met #ecocide?

🌍 @PartijvdDieren kamerlid @LammertvanRaan en #StopEcocide directeur @Jojo_Mehta spraken daarover tijdens het 'Saving the World with Fork & Knife'-congres van @Party4Animals.

➡️ Hier terug te zien: https://bit.ly/3xbp4b1

“Een groot deel van de steunmaatregelen zijn beland bij fossiele bedrijven zonder dat hieraan duurzame voorwaarden werden gesteld. Het kabinet heeft zo de kans om een radicale verduurzamingsslag te maken volledig aan zich voorbij laten gaan.”
Kamervragen👇
https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/kabinet-maakt-te-weinig-werk-van-groen-herstel

Extreem doorfokken van katten, zo ziet dat eruit.
Links een normale kat (korthaar).
Rechts een Perzische kat, met extreem platte snuit en ogen waar in de schedel nauwelijks plaats is.
Een mismaakte kat, expres zo gefokt omdat er een markt is voor dit soort intens zielige stumpers https://twitter.com/JemimaHarrison/status/1418601616052195330

Jemima Harrison@JemimaHarrison

If I'm repeating myself today it's because these images from a new paper have upset me so much.

One day breeding cats like this will be considered as cruel + barbaric as foot binding.

Load More...