Wat wil de BBB eigenlijk?

Wat wil de BBB eigenlijk?

Een hele nieuwe politieke partij. Met een heuse tractor maakte Caroline van der Plas een opvallende entree in de Haagse politieke arena. Van eenvrouwsfractie tot een partij die -volgens de peilingen- nu echt groot gaat worden. Maar wat wil de BBB nu eigenlijk (van ons)? En waarom zou je stemmen op de BBB? Hieronder in het kort de meest in het oog springende standpunten.

De BBB is een Nederlandse politieke partij die staat voor BoerBurgerBeweging. De partij richt zich voornamelijk op de belangen van boeren, tuinders en burgers in Nederland en streeft naar een duurzame landbouw en een sterke plattelandsgemeenschap.

Enkele belangrijke standpunten van de BBB zijn:

  • Een eerlijke prijs voor boeren en tuinders, zodat zij een gezond bedrijf kunnen runnen en kunnen blijven investeren in duurzaamheid.
  • Een stop op de ongebreidelde uitbreiding van natuur- en milieuwetgeving, omdat dit volgens de BBB de landbouw onnodig inperkt.
  • Meer aandacht voor het welzijn van dieren, zonder dat dit ten koste gaat van de boeren.
  • Het behoud van kleine scholen en dorpsgemeenschappen op het platteland.
  • Een eerlijker belastingstelsel, waarin de lasten eerlijker worden verdeeld over alle inkomensgroepen.

Daarnaast pleit de BBB voor meer inspraak en zeggenschap voor burgers in de politiek, bijvoorbeeld door middel van referenda en een directere democratie.

De partij BBB wordt aangevoerd door Caroline van der Plas (1967). Meer info over haar vind je hier